اكتشف الجديد دخول
وائل كفوري
اضف
تحميل
2372
488
دوبوني و حيروني

عذبوني أحلاهن

آه يا ناري

من أفكاري

ليلي نهاري

جنوني جنون

هيدي انتي

او مش انتي

عمري كلو

حدك انتي

كيف بنظره غيرتيني

كل الدنيا نسيتيني

مدري شو الي صار

قلبي مني طار

هيدي انتي

او مش انتي

احتار لساني

شو بيقول

عمري كلو

حدك انتي

ما عم شوفك

مش معقول

شو هالسحر الي بعينيكي

روحي راحت بين ايديكي

شو هالسحر الي بعينيكي

روحي راحت بين ايديكي

قلبي حن و مال

دايب بالجمال

هيدي انتي

او مش انتي

احتار لساني

شو بيقول

عمري كلو

حدك انتي

ما عم شوفك

مش معقول

هيدي انتي

او مش انتي

احتار لساني

شو بيقول

عمري كلو

حدك انتي

ما عم شوفك

مش معقول

هيدي انتي

او مش انتي

احتار لساني

شو بيقول

عمري كلو

حدك انتي

ما عم شوفك

مش معقول

هيدي انتي

او مش انتي

احتار لساني

شو بيقول

عمري كلو

حدك انتي

ما عم شوفك

مش معقول